BMEcat

BMEcat jest standardem wymiany danych katalogowych o produktach. Został opracowany w celu uproszczenia procedury wymiany danych produktowych między dostawcami i klientami. Dane katalogowe reprezentowane są w postaci struktury XML i umożliwiają wymianę danych produktowych pochodzących z dowolnego systemu klasyfikacji. Mogą to być standardowe modele opisu produktów takie jak ETIM, proficl@ss czy eCl@ss, albo dowolna, również konfigurowalna, struktura opisu produktów.

BMEcat pozwala na wymianę zarówno informacji produktowych (właściwości, parametry) jak również marketingowych (cena, rabaty) i logistycznych (rodzaj i sposób pakowania, wymiary transportowe, ciężar). Obecna wersja BMEcat 2005, obsługuje również katalogi wielojęzyczne oraz katalogi produktów pochodzących od różnych producentów (dostawców). Standard BMEcat pozwala na integrację multimedialnych danych produktów, takich jak zdjęcia, grafika, dokumentacja techniczna, dane wideo itp.

Zalety i możliwości wykorzystania BMEcat

BMEcat oferuje szereg potencjalnych korzyści zarówno dla dystrybutorów (hurtowni), jak i dostawców oraz firm programistycznych, które chcą by ich produkty były kompatybilne ze standardem BMEcat. Najważniejszą zaletą jest łatwość wykorzystania katalogów dowolnych dostawców, tworzonych w jednolitym standardzie wymiany multimedialnych danych produktowych. Kompatybilność katalogów wszystkich dostawców stanowi podstawę do ich szybkiego przetwarzania i wykorzystania w aplikacjach online w internecie, czy publikacjach marketingowych. Dzięki ustalonemu formatowi, wymiana danych o produktach, aktualizacja katalogów, aktualizacja cen mogą być wykonywane automatycznie, bez udziału człowieka, przy zachowaniu spójności danych w dowolnym formacie prezentacji (katalogi online, publikacje, cenniki itp.). Częściowa lub całkowita automatyzacja tych procesów pociąga za sobą redukcję kosztów w procesie zamówień, ponieważ wykorzystanie standardowego formatu katalogu przyspiesza procesy komunikacji pozwalając na ułatwienie przetwarzania, porównywania produktów oraz daje możliwość oceny względem wybranych ujednoliconych kryteriów itp. Łatwość przetwarzania i związane z tym niskie koszty utrzymania danych produktowych oraz katalogów zwiększają jakość informacji, ułatwiają adaptację do istniejących internetowych systemów zamówień, a nawet automatyczny przydział produktów do odpowiednich wewnętrznych kategorii produktów. Dzięki jednolitemu standardowi można również wykorzystać istniejące katalogi.

Kontakt

Allwins.org
Marcin Duma
+48 512 291 475
m.duma@allwins.org